•  Låga priser
  •  Lång erfarenhet
  •  Hög kvalitet
  •  Snabba leveranser (1-3 dagar)

ergonomispecialisten.se 

Tel.08-410 35111 kl. 09-15 
info@ergonomispecialisten.se

 

Köp- och leveransvillkor

Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen. Köp lagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via konsumentverket.

 

Åldersgräns

För att få beställa via www.ergonomispecialisten.se måste du vara över 18år eller ha målsmans medgivande.

 

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Kunden kan själv välja om priserna skall presenteras med eller utan moms. Moms tillkommer alltid. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.

 

Beställning

Beställningar görs bäst via vår webbutik www.ergonomispecialisten.se men kan även göras med hjälp av telefon eller e-post. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för ergonomispecialisten polisanmäls.

 

Betalningssätt

För privatpersoner gäller alltid kontant betalning eller kortbetalning. Vi accepterar inte avbetalning. Juridisk person kan efter ansökan erhålla fakturabetalning. Ansökan kan göras direkt på den här hemsidan. Antalet kreditdagar är mellan 10 till 30 dagar/netto vilket meddelas efter kreditkontroll. Order som har lagts innan kreditansökan är klar kan inte levereras mot faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 10 % på utstående belopp, från förfallodagen räknat. Val av betalningssätt sker i "Kassan". Fraktkostnad tillkommer på samtliga order om inte annat avtalats. 

 

Leveranser

Leveranser sker välkända fraktbolag i enlighet med deras gällande regler för respektive företag. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning är korrekt.

 

Leveranstider

Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

 

Förändring och avbeställning

Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock. Tillägg och avbokning kan även ske via e-post, fax eller telefon men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera meddelanden. Om ordern är plockad går den inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten". Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.

 

Garantier

Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti. I de fall där producentens garantitid är längre en 1 år omfattas produkten av den garantin. Många våra produkter har upptill 5 år garanti.

 

Reklamationer

Konsumentköplagen föreskriver två års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

 

Returer

Kontakta oss för returnummer på info@ergonomispecialisten.se eller via telefon 08-410 35 111. Det är kundens skyldighet att uppge order/fakturanummer och anledning till den önskade returen. En PDF sänds till kundens e-postadress som returbekräftelse. Bekräftelsen ska bifogas när varan returneras. Kunden ansvarar för att produkten emballerats enligt de rekommendationer som anges. Vidare skall produkten returneras i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari produkten placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden. Detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende. Vid garantiärenden står Ergohuset ERMI AB för frakten tillbaka till kunden. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns.

 

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)

Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage, tillbehör och programvaror. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Begäran om ångrat köp skall registreras på samma sätt som en retur. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Produkten skall återsändas emballerad enligt samma rutin som retur se ovan. Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-100 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten.

Ej uthämtade paket hos ombud

Paket ligger i 14 dagar hos postombudet innan det skickas tillbaka till oss. Skulle du inte hämta ut paketet inom denna tid skickas det automatiskt tillbaka.

För ej uthämtade ordrar som går i retur till Vparts utan information eller meddelande faktureras ni som kund för fraktkostnader, hantering och administration

Support

Ergonomispecialisten tillhandahåller teknisk support. Teknisk support omfattar hjälp vid felsökning, enklare installationshjälp samt allmän produktinformation och rådgivning före köp.

 

Skadat gods

Det är kundens ansvar att kontrollera godset vid leverans tillfället. Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det levereras. Kunden ska räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Om godset är skadat vid leveranstillfället kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på följesedeln. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att det styrks att skadan inträffat när transportören hanterat godset. Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste kunden anmäla skadan tillfraktbolaget eller Ergohuset ERMI AB inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Kunden ska begära en bekräftelse på anmälan för att kunna styrka den. Skadan ska besiktigas av fraktbolaget och godset får där för ej repareras, säljas, returneras eller flyttas från leveransadressen.

 

Saknat gods

Godsmottagaren (kunden) ska göra en anmärkning på fraktsedeln innan den kvitteras. Kontakta fraktbolagets kontor och uppge sändningsnummer. Då görs en eftersökning av godset. Om vi inte godset återfinns inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har kunden rätt att anse det som förlorat.

 

Skadereglering

Det är alltid kunden som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att det är kunden ska göra skadeanmälan och skicka den tillsammans med fraktsedel eller paketlapp och handelsfaktura till Schenker. Obs gör kopior. Om godset har reparerats bifoga även kopia på reparationsfaktura. Alternativ faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura. Eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad

 

Tvist

Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs som regel i domstol.

 

Force majeure

Skulle ergonomispecialisten vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är ergonomispecialisten fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

 

Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som ergonomispecialisten är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från ergonomispecialisten.

 

Förändring av försäljningsvillkor

Ergonomispecialisten förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen